MENGENAI KAMI
VISI, MISI & OBJEKTIF
ORGANISASI ALUMNI
TAKWIM 2017-2018
Visi, Misi & Objektif Pertubuhan

Visi
Menjadi Pertubuhan Alumni terkemuka dan dihormati seantero negara.
 
Misi
Alumni SHAH Pekan sebagai wadah memupuk perpaduan melalui kepimpinan dan membina jalinan modal insan dikalangan individu bagi menyumbang kembali kepada masyarakat.
 
Objektif Pertubuhan
(1) Menyatupadukan bekas pelajar-pelajar SHAH Pekan
(2) Memupuk semangat persahabatan dan persefahaman di kalangan ahli
(3) Menjalankan aktiviti-aktiviti untuk ahli pertubuhan
(4) Memupuk perpaduan nasional serta mempertingkatkan hubungan persahabatan dan semangat kekitaan melalui progam-program pertubuhan
(5) Mengambil bahagian dalam rancangan pembangunan dan kebajikan yang akan memberi faedah kepada ahli pertubuhan, masyarakat dan sekolah.
(6) Menjaga kebajikan am ahli-ahli